Liên hệ

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến - Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

Tầng 7, 8 trụ sở Liên cơ quan, 17 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 888863, Email: vanphong.sct@gialai.gov.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
02693 888 863

Hướng dẫn trực tuyến
0986 142 043 (Mr. Tuấn)