Thông báo

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT/BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm;

Đọc chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
02693 888 863

Hướng dẫn trực tuyến
0986 142 043 (Mr. Tuấn)