Hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết các bước cần thiết để đăng ký tạo tài khoản trên hệ thống. Tên tài khoản mặc định sẽ là mã số thuế

Đọc chi tiết

Hướng dẫn chi tiết cách tạo, đính kèm files, gửi hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 4 và cách tra cứu tình trạng xử lý của hồ sơ.

Đọc chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
02693 888 863

Hướng dẫn trực tuyến
0986 142 043 (Mr. Tuấn)