Giới thiệu

Căn cứ Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, Sở công thương tỉnh Giai Lai xây dựng trang Dịch vụ công trực tuyến giúp các cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng trong việc đăng ký các thủ tục.

Đọc chi tiết

Thực hiện theo Điều 2, Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụhướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đọc chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
02693 888 863

Hướng dẫn trực tuyến
0986 142 043 (Mr. Tuấn)