Lĩnh vực an toàn thực phẩm
Cung cấp giấy phép liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm
Lĩnh vực điện
Cấp phép liên quan đến điện dân dụng, điện nông thôn
Lĩnh vực vật liệu nổ
Cấp phép, đăng ký liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp
Lĩnh vực lưu thông hàng hóa
Cấp phép liên quan đến lĩnh vực lưu thông sản phẩm, hàng hóa
Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng
Cấp phép sản xuất tiêu dùng, tiêu thụ sản phẩ hàng hóa
Lĩnh vực xúc tiến thương mại
Cấp phép, thông báo hoạt động khuyến mại, xúc tiến thương mại
Lĩnh vực quản lý cạnh tranh
Cấp phép, sửa đổi liên quan đến bán hàng đa cấp
Lĩnh vực dịch vụ thương mại
Giám định, nhượng quyền thương mại trong phạm vi tỉnh, thành phố
Lĩnh vực thương mại quốc tế
Các thủ tục liên quan đến cấp phép cho thương nhân nước ngoài
Lĩnh vực hóa chất
Cấp phép, sửa đổi, bổ sung liên quan đến hóa chất, giấy phép xử lý hóa chất...
Giới thiệu Hướng dẫn Văn bản pháp quy Thông báo

Căn cứ Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, Sở công thương tỉnh Giai Lai xây dựng trang Dịch vụ công trực tuyến giúp các cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng trong việc đăng ký các thủ tục.

Đọc chi tiết

Thực hiện theo Điều 2, Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụhướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đọc chi tiết

Hướng dẫn chi tiết các bước cần thiết để đăng ký tạo tài khoản trên hệ thống. Tên tài khoản mặc định sẽ là mã số thuế

Đọc chi tiết

Hướng dẫn chi tiết cách tạo, đính kèm files, gửi hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 4 và cách tra cứu tình trạng xử lý của hồ sơ.

Đọc chi tiết

Nghị định này quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử 

Đọc chi tiết

Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu”. Ký hiệu QCVN 01 : 2013/Bộ Công Thương và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.

 

Đọc chi tiết

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT/BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm;

Đọc chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
02693 888 863

Hướng dẫn trực tuyến
0986 142 043 (Mr. Tuấn)